Tervetuloa tulevaisuuteen

"Dancing with the wind" David Popa 2019

Tuntuuko sinusta joskus, kuin maailma ei oikeastaan olisikaan valmis niihin uusiin asioihin, joita se sinulta pyytää? Se johtuu siitä, että juuri näin on. Elämme suuren murroksen keskellä. Uuden ajan toimintatavat ja mahdollisuudet ovat täällä, mutta vanhan maailman rakenteet ja lainsäädäntö häiritsevät tekemistä. 

 

Muutosta voidaan nimittää siirtymäksi teollisesta maailmasta jälkiteolliseen maailmaan. 

 

Teollisessa maailmassa enemmistö bruttokansantuotteesta tuli konkreettisten asioiden tuottamisesta. Elämä oli pitkälti paikkaan sidottua: tiedon kulku oli hidasta ja matkustaminen vähäistä. Tehtaat puksuttivat ja ihmiset kävivät niissä töissä. Materiaalinen hyvinvointi lisääntyi ja köyhyys väheni. 

 

Hyvinvoinnin hinta oli tietynlainen vieraantuminen elämästä ja omasta työstä. Tehtaassa - tai tehdasmielikuvan mukaan johdetussa missä tahansa työpaikassa - työ oli tiukasti säädeltyä ja suunnittelusta vastasi joku muu kuin työntekijä itse. Jokaisella oli oma paikkansa hammasrattaiston osana ja tätä tehtävää noudatimme palkkaa vastaan kahdeksasta neljään vuodet läpensä, kunnes eläkkeen auvo alkoi. 

 

Siirtyminen jälkiteolliseen maailmaan sisältää mahdollisuuden palauttaa elämä meille itsellemme.

 

Se suorastaan vaatii sitä. 

 

Jälkiteollisessa maailmassa palveluiden ja elämysten merkitys on kasvanut. Materiaalisia hyödykkeitä tuotetaan yhä (toistaiseksi aivan liikaa), mutta koneet hoitavat yhä suuremman osan niiden tuotannosta. 

 

Ihmisen tekemän työn lisäarvo perustuu ihmisyyteen: luovuuteen ja yhteyteen, uusien palveluiden ja elämysten keksimiseen ja hoivan ja palvelun antamiseen. Ilmastokriisin ratkaisemiseen. Uudenlaisen kestävämmän ja inhimillisemmän elämäntavan luomiseen. 

 

Uutta maailmaa ei luoda pomoa tottelemalla ja työtä kontrolloimalla. Se luodaan siten, että jokainen tuntee olevansa vahva voimassaan. Työpaikoilla siirretään päätöksentekovaltaa työntekijöille, yhteiskunnalliset päätökset tehdään laajalla osallisuudella ja kaikenlaista yritteliäisyyttä kunnioitetaan ja tuetaan. 

Uusi aika tulee pyytämään sinulta enemmän. Se tulee pyytämään sinua miettimään, mikä on sinulle merkityksellistä ja mihin asioihin haluat elämäsi aikana vaikuttaa.  Se tulee vaatimaan sinua käyttämään luovuuttasi ja keksimään uusia tapoja tehdä asioita ja ratkaista ongelmia. Saat todennäköisesti keksiä uusia ammatteja ja työnkuvia, joiden kautta toteutat itseäsi.

 

Uusi aika tulee olettamaan sinun kyseenalaistavan vallitsevia ”totuuksia” ja edellyttää sinun olevan valmis tekemään muutoksia elintapoihisi maailman hyväksi. Uusi aika vaatii sinua tekemään asioita vähän suuremmalla sydämellä ja ammentamaan hiukan enemmän itsestäsi asioiden edistämiseksi. 

 

Edessä on vaikeita päätöksiä ja paljon toivoa.

 

Uusi aika tarjoaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa ihmisyyttäsi täydemmin.

Elää vähän enemmän. 

 

Tervetuloa tulevaisuuteen.

©2019 Filosofian Akatemia Oy

https://filosofianakatemia.fi
#fa10
#enemmänelämää
#tervetuloatulevaisuuteen